Diagnostyka medyczna

W medycynie diagnostyka odgrywa szczególną rolę, pozwala ona różnymi sposobami na wczesne rozpoznawanie chorób na wczesnym etapie i wdrożenie odpowiednich metod leczenia. W diagnostyce medycznej rozróżniamy różne metody rozpoznawania chorób - badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, badania fragmentów tkanek, badania obrazowe czy też endoskopowe. Książki medyczne z zakresu diagnostyki mogą służyć studentom, pielęgniarkom, lekarzom, diagnostom laboratoryjnym. Jest to dziedzina, która medycyny, która na bieżąco jest rozwijana. 

Do popularnych książek medycznych z zakresy diagnostyki medycznej należą: Diagnostyka laboratoryjna Solnicy, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Diagnostyka obrazowa Pruszyńskiego, Komplet EKG Hamptona oraz Medyczne laboratorium diagnostyczne w praktyce.

Aktywne filtry