Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna, zwana również rehabilitacją leczniczą ma na celu przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej lub psychicznej chorego poprzez kompleksowy szereg działań leczniczych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.

Oferta książek medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej w księgarni medycznej NaMedycyne Shop regularnie się powiększa, a do najchętniej kupowanych książek z tej dziedziny należą: Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka, Masaż tkanek głębokich, Przewodnik po osteopatii wisceralnej, Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, a także komplet książek Techniki osteopatyczne tomy 1-3.

Aktywne filtry