Choroby zakaźne, Parazytologia, Mikrobiologia

Chorobami zakaźnymi nazywamy wszystkie jednostki chorobowe, które rozwijają się na skutek obecności w organizmie czynników zakaźnych. Do czynników tych zaliczamy: bakterie, grzyby, wirusy i priony.  W medycynie dla chorób zakaźnych ważne są takie dziedziny nauki jak parazytologia i mikrobiologia.

Mikrobiologia jest to dziedzina nauki zajmująca się badaniem mikroorganizmów, wirusów, bakterii, grzybów czy też protistów. Parazytologia natomiast jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem pasożytów, zależnościami pasożytów i ich żywicieli, a także diagnostyką chorób wywoływanych przez pasożyty. 

W księgarni medycznej NaMedycyne Shop posiadamy sporo książek medycznych traktujących o chorobach zakaźnych, parazytologii czy też mikrobiologii, a najpopularniejszymi książkami medycznymi z tych dziedzin są: Biologia komórki Jóźwiaka, Choroby zakaźne u dzieci, Mikrobiologia Murraya, Seminaria z cytofizjologii Zabla, Mikrobiologia lekarska Zaremby oraz Mykologia medyczna Kurnatowskiej.

Aktywne filtry