• -15%
  • Nowy

Książka przedstawia systematyczne postępowanie podczas wykonywania uzupełnień protetycznych na filarach własnych i implantach w odcinku przednim oraz w całym łuku zębowym, które od ponad 25 lat pozwala uzyskać optymalne efekty estetyczne, biologiczne i czynnościowe. Autor wyznacza czytelnikowi precyzyjną procedurę postępowania step by step w bardzo różnych sytuacjach

SPIS TREŚCI

O Autorach 7

Przedmowa 8

Wstęp 9

Podziękowania 10

Wprowadzenie 26

Rozdział 1

Komunikacja z laboratorium – diagnostyczny wax-up

Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 29

Wywiad medyczny 30

Wywiad stomatologiczny 32

Badanie radiologiczne 32

Badanie kliniczne 34

Badanie zewnątrzustne 34

Badanie wewnątrzustne 36

Diagnoza 38

Plan leczenia – prognoza 40

Zęby lub implanty jako filary protetyczne 42

Rekonstrukcja pojedynczego zęba 42

Rekonstrukcja dwóch lub większej liczby zębów 42

Komunikacja z pacjentem 44

Przebieg leczenia 44

Rehabilitacja w odcinku przednim wstępna wizualizacja estetyczna 48

Diagnostyczne środki pomocnicze 48

Bezpośredni mock-up 48

Pośredni mock-up 52

Rozdział 2

Rozległa rehabilitacja

Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 56

Plan leczenia – diagnostyczny wax-up 56

Karta laboratoryjna 58

Karta laboratoryjna. Analiza estetyczna 60

Fotografie 60

Twarz 60

Uśmiech 60

Zęby 60

Płaszczyzna okluzyjna 62

Kolor 62

Kształt i pozycja zębów 64

Nadzgryz poziomy i pionowy 64

Karta laboratoryjna. Analiza czynnościowa 66

Modele sytuacyjne 66

Rejestracja zwarcia 66

Pozycja maksymalnego zaguzkowania 66

Relacja centralna 66

Wymiar pionowy okluzji 70

Rejestracja położenia żuchwy w pozycji protruzyjnej 70

Łuk twarzowy 72

Ustawienie modeli 72

Tylne punkty referencyjne 72

Przedni punkt referencyjny 72

Łuk twarzowy. Płaszczyzny referencyjne – perspektywa boczna 74

Płaszczyzna frankfurcka 74

Płaszczyzna oczodołowa 74

Płaszczyzna pośrednia 74

Płaszczyzna Campera 74

Implikacje estetyczno-czynnościowe 76

Łuk twarzowy. Płaszczyzny referencyjne – perspektywa przednia 80

Implikacje estetyczno-czynnościowe 80

Rejestracja łukiem twarzowym – pozioma płaszczyzna referencyjna

Pozioma linia brzegów siecznych 82

Prawidłowa rejestracja 82

Rejestracja łukiem twarzowym – pozioma płaszczyzna referencyjna

Pozioma linia brzegów siecznych 84

Nieprawidłowa rejestracja 84

Rejestracja łukiem twarzowym – pozioma płaszczyzna referencyjna

Skośna linia brzegów siecznych 88

Prawidłowa rejestracja 88

Rejestracja łukiem twarzowym – pozioma płaszczyzna referencyjna

Skośna linia brzegów siecznych 90

Nieprawidłowa rejestracja 90

Rejestracja łukiem twarzowym – skośna płaszczyzna referencyjna

Skośna twarz 94

Prawidłowa rejestracja 94

Wskazówki kliniczno-praktyczne 96

Montaż modeli w artykulatorze 98

Artykulatory całkowicie nastawialne 98

Artykulatory częściowo nastawialne 98

Ustawienia 100

Diagnostyczny wax-up 104

Doszlifowanie kontaktów zwarciowych na modelach 106

Diagnostyczny wax-up metodą dodawania materiału 112

Rozdział 3

Wykonanie i wprowadzenie uzupełnienia tymczasowego

Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 123

Cele 124

Warunki 126

Materiały 128

Akrylany – metakrylan metylu 128

Akrylany – metakrylan etylu 128

Kompozyty 128

Uzupełnienia tymczasowe – Rehabilitacja protetyczna

Preparacja zębów 130

Planowanie kształtu filarów protetycznych 130

Wstępna preparacja 130

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego

Metoda bezpośrednia 134

Wykonanie w gabinecie stomatologicznym 134

Szyna formowana wgłębnie 134

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego

Metoda pośrednia 138

Wykonanie w laboratorium protetycznym 138

Uzupełnienie tymczasowe na nieoszlifowanych zębach 138

Uzupełnienie tymczasowe na oszlifowanych zębach 138

Metoda pośrednia

Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego – nieoszlifowane zęby – przyczyny 140

Metoda pośrednia

Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego – nieoszlifowane zęby – rozwiązania 144

Metoda pośrednia

Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego – zęby oszlifowane i nieoszlifowane – przyczyny 148

Niewystarczające dopasowanie w okolicy przyszyjkowej 150

Metoda pośrednia

Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego – przed i po preparacji – rozwiązania

Zmodyfikowana metoda pośrednia 154

Uzupełnienie tymczasowe z ułatwionym wprowadzaniem 154

Wprowadzenie 154

Precyzja 156

Zmodyfikowana metoda pośrednia – Laboratorium

Rekonstrukcje w odcinku przednim

Metoda wlewowa przy użyciu indeksu silikonowego 160

Metoda 160

Wskazówki techniczne 162

Zmodyfikowana metoda pośrednia – Gabinet

Rekonstrukcje w odcinku przednim

Wprowadzanie uzupełnienia tymczasowego w jamie ustnej 166

Zmodyfikowana metoda pośrednia – Laboratorium

Rekonstrukcja jednego lub obu łuków zębowych

Metoda nakładania materiału na model gipsowy 170

Metoda 170

Aspekty techniczno-kliniczne 174

Zmodyfikowana metoda pośrednia – nakładanie materiału na model gipsowy – Gabinet

Rekonstrukcja jednego łuku zębowego

Wprowadzenie w jamie ustnej 178

Zmodyfikowana metoda pośrednia – nakładanie materiału na model gipsowy – Gabinet

Rekonstrukcja obu łuków zębowych

Wprowadzenie w jamie ustnej 182

Zmodyfikowana metoda pośrednia – nakładanie materiału na model gipsowy – Gabinet

Pomocniczy element centrujący i pozycjonujący

Ułatwienie dopasowania uzupełnienia tymczasowego 188

Podścielenie 192

Końcowe opracowanie 196

Optymalizacja krawędzi 200

Technika "sól i pieprz" 200

Płynne kompozyty 200

Barwienie i glazurowanie 202

Cementowanie 206

Częściowe rekonstrukcje adhezyjne

Krótkoczasowe uzupełnienia tymczasowe 210

Zęby boczne 210

Uzupełnienia tymczasowe typu inlay 210

Uzupełnienia tymczasowe typu onlay i overlay 212

Zęby przednie 214

Licówki tymczasowe 214

Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe 220

Pierwsze uzupełnienie tymczasowe 220

Drugie uzupełnienie tymczasowe 220

Drugie wzmocnione uzupełnienie tymczasowe 222

Wzmocnienie lane 224

Technika wykonania 224

Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe

Uzupełnienie tymczasowe w leczeniu implantoprotetycznym 226

Uzupełnienia nie oparte na implantach 226

Protezy ruchome 226

Protezy stałe 226

Uzupełnienia na zębach naturalnych 226

Protezy stałe mocowane adhezyjnie 228

Tymczasowe uzupełnienia ortodontyczne 230

Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe – Protezy stałe

Uzupełnienie tymczasowe oparte na implantach 232

Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach

Obciążenie późne – uzupełnienie tymczasowe 236

Uzupełnienia na łącznikach ostatecznych 236

Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach

Obciążenie późne – pierwsze i drugie

Uzupełnienie tymczasowe 240

Kompleksowe rekonstrukcje i uzupełnienia

Częściowe w odcinku przednim 240

Pierwsze uzupełnienie tymczasowe na łącznikach tymczasowych 240

Drugie uzupełnienie tymczasowe na łącznikach ostatecznych 240

Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach

Obciążenie natychmiastowe 248

Pojedynczy implant z natychmiastową funkcją 248

Rekonstrukcja jednego lub obu łuków – obciążenie natychmiastowe 254

Uzupełnienia tymczasowe – podsumowanie 266

Integracja estetyczna 266

Integracja czynnościowa 268

Rozdział 4

Biologiczna integracja uzupełnienia tymczasowego i ostateczna preparacja

Mauro Fradeani 277

Tkanki miękkie 278

Biotyp przyzębia 278

Struktury anatomiczne 278

Szczelina dziąsłowa 278

Procedury protetyczne i ryzyko biologiczne 278

Integracja biologiczna. Uzupełnienie tymczasowe 280

Czynniki ryzyka 280

Integracja biologiczna – uzupełnienie tymczasowe

Stabilność brzegu dziąsłowego 284

Krawędzie brzeżne rekonstrukcji 284

Kontur rekonstrukcji 286

Kontur w obszarze stycznym 286

Kontur przedsionkowy 288

Cechy powierzchni materiałów protetycznych 290

Nadmiary cementu 290

Integracja biologiczna – zdrowe przyzębie

Chirurgia przedprotetyczna 294

Wskazania kliniczne 294

Odsłonięcie zdrowych tkanek zęba 294

Chirurgiczne wydłużenie korony 294

Leczenie chirurgiczne 296

Kontrola po zabiegach chirurgicznych 296

Średni czas gojenia tkanek 298

Wartości zmienne w regeneracji tkanek 300

Symptomy dojrzałości tkanek 302

Podścielenie i ostateczne opracowanie 302

Integracja biologiczna – nieprawidłowy stan przyzębia

Leczenie protetyczno-periodontologiczne 312

Odcinek boczny 312

Podścielenie i ostateczne opracowanie 312

Odcinek przedni 316

Podścielenie i ostateczne opracowanie 316

Ostateczna preparacja zębów 324

Preparacja zębów

Głębokość preparacji 326

Odcinek przedni 326

Odcinek przedni szczęki 328

Preparacja zębów

Kształtowanie krawędzi 330

Preparacja zębów

Ochrona integralności biologicznej 332

Preparacje częściowe 332

Preparacje pełne 332

Preparacja zębów – zachowanie integralności biologicznej

Integralność miazgi 336

Preparacja zębów – zachowanie integralności biologicznej

Integralność dziąsła 338

Naddziąsłowa krawędź rekonstrukcji 338

Dodziąsłowa krawędź rekonstrukcji 338

Poddziąsłowa krawędź rekonstrukcji protetycznej 342

Zaburzenie integralności biologicznej 342

Krawędź poddziąsłowa

Preparacja poddziąsłowa 344

Ochrona integralności biologicznej 344

Etapy kliniczne 344

Pomiar głębokości szczeliny dziąsłowej 344

Preparacja dodziąsłowa 346

Nić retrakcyjna 346

Preparacja na nowym poziomie dziąsła 346

Ostateczne wykończenie 348

Wyjęcie nici i podścielenie uzupełnienia tymczasowego 348

Integracja biologiczna

Leczenie implantologiczno-protetyczne 352

Okołowszczepowe tkanki miękkie 352

Skutki biologiczne 354

Postępowanie kliniczne 354

Rozdział 5

Od uzupełnienia tymczasowego do ostatecznej rekonstrukcji: wycisk i transfer danych

Mauro Fradeani 373

Uzupełnienie tymczasowe:

Prototyp ostatecznej rekonstrukcji 374

Zintegrowane uzupełnienie tymczasowe 374

Cel 374

Uzupełnienie tymczasowe

Kontrola integracji 376

Uzupełnienie tymczasowe in situ 376

Parametry estetyczne 376

Parametry fonetyczne 378

Parametry czynnościowe 378

Parametry biologiczne 380

Transfer danych

Transfer danych 382

Wycisk uzupełnienia tymczasowego i zębów przeciwstawnych 382

Rejestrat protruzyjny 382

Łuk twarzowy 382

Uzupełnienie tymczasowe in situ

Ostateczny wycisk 384

Usunięcie uzupełnienia tymczasowego 384

Ostateczny wycisk 384

Poliwinylosiloksany i polietery 388

Transfer danych -–ostateczny wycisk

Technika pobierania wycisku 390

One step – double mix 390

Zalecenia 390

Transfer danych – ostateczny wycisk

Odsłanianie granicy preparacji 392

Zgłębnikowanie szczeliny dziąsłowej 392

Nici 392

Siła stosowana podczas zakładania nici 392

Działanie mechaniczne 394

Działanie chemiczno-mechaniczne 394

Ostateczny wycisk

Preparacja dodziąsłowa – technika jednej nici 396

Wycisk z założoną nicią retrakcyjną 396

Ostateczny wycisk

Preparacja poddziąsłowa

Technika dwóch nici 398

Zakładanie pierwszej nici 398

Zakładanie drugiej impregnowanej nici 400

Usunięcie drugiej nici i pobranie wycisku 400

Materiały i techniki wyciskowe

Licówki, wkłady i nakłady koronowe 408

Problemy 408

Licówki 408

Wkłady i nakłady koronowe 408

Materiały i techniki wyciskowe

Implanty 410

Wycisk z poziomu platformy implantu 410

Wycisk z poziomu łączników 410

Transfer danych

Rejestracja okluzji

Rehabilitacja w odcinku przednim 412

Rejestracja okluzji w rekonstrukcjach

Częściowych braków zębowych 412

Rekonstrukcje w odcinku przednim 412

Rejestracja okluzji między filarami a zębami przeciwstawnymi 412

Transfer danych

Rejestracja okluzji

Rehabilitacja jednego łuku zębowego 414

Rejestracja okluzji między filarami a zębami przeciwstawnymi 414

Transfer danych

Rejestracja okluzji

Rehabilitacja obu łuków zębowych 416

Naprzemienny montaż modeli szczęki i żuchwy 416

Rejestracja okluzji między filarami szczęki i żuchwy 416

Transfer danych

Dobór koloru i transfer danych

Do laboratorium protetycznego 418

Dobór koloru 418

Przekazanie informacji na temat koloru 420

Transfer danych

Ostateczna rekonstrukcja – karta laboratoryjna 424

Rozdział 6

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej

Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 435

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji 436

Gabinet stomatologiczny 436

Laboratorium protetyczne 436

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej – Laboratorium

Model główny 438

Model dzielony 438

Lakier dystansowy (spacer) 438

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej – Laboratorium

Model wtórny 442

Odtworzenie dziąsła 442

Optymalizacja konturu rekonstrukcji 442

Projektowanie łączników 442

Laboratorium

Naprzemienny montaż modeli

Rehabilitacja w odcinku przednim 446

Montaż modeli uzupełnienia tymczasowego i modelu zębów przeciwstawnych 446

Montaż modelu głównego z modelem zębów przeciwstawnych 446

Laboratorium

Naprzemienny montaż modeli

Rehabilitacja jednego łuku zębowego 448

Montaż modelu uzupełnienia tymczasowego z modelem zębów przeciwstawnych 448

Montaż modelu głównego z modelem zębów przeciwstawnych 448

Laboratorium

Naprzemienny montaż modeli

Rehabilitacja obu łuków zębowych 450

Montaż modeli górnego i dolnego uzupełnienia tymczasowego 450

Naprzemienny montaż modeli głównych z modelami uzupełnień tymczasowych 450

Kontrola montażu naprzemiennego z górnym i dolnym modelem głównym 450

Ustawienia artykulatora – Laboratorium

Indywidualne prowadzenie sieczne 454

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji – Laboratorium

Indeks silikonowy 458

Indeks okluzyjno-podniebienny 458

Indeks przedsionkowy 462

Podbudowa 466

Kształt 466

Materiał podbudowy 466

Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 466

Podbudowa 468

Rekonstrukcje ceramiczne 468

Ceramiki krzemianowe 468

Ceramiki na bazie szpatu polnego 468

Ceramiki szklane 468

Ceramiki wysokowytrzymałe 470

Tlenek glinu (Alumina) 470

Cyrkon 472

Podbudowy mostów 474

Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 474

Rekonstrukcje ceramiczne 474

Podbudowa - rekonstrukcje metalowo-ceramiczne i ceramiczne 478

Aspekty kliniczne 478

Wykonanie podbudowy. Przypadek 1, Przypadek 2, Przypadek 3 480

Gabinet. Przymiarka podbudowy 482

Szczelność brzeżna: mosty 482

Szczelność brzeżna: rekonstrukcje pojedyncze 482

Kontrola montażu modeli. Podbudowa

Wstępna wizualizacja 484

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej – Laboratorium

Przygotowanie podbudowy 488

Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 488

Rekonstrukcje ceramiczne 488

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej – Laboratorium

Licowanie ceramiką 490

Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej – Gabinet

Przymiarka rekonstrukcji bez glazury 494

Parametry estetyczne 494

Parametry czynnościowe 496

Parametry biologiczne 498

Glazura 500

Lutowanie 500

Wprowadzenie ostatecznej rekonstrukcji 502

Cementowanie 504

Cementowanie tymczasowe 504

Cementowanie ostateczne 504

Faza podtrzymująca 518

Galeria przypadków klinicznych 524

Nazwa Czas wysyłki Cena
InPost Paczkomaty 24/7 1 dzień roboczy Darmowa!
InPost Kurier - przedpłata 1-2 dni roboczych Darmowa!
InPost Kurier - pobranie 1-2 dni roboczych Darmowa!
Pocztex Kurier 48 2-3 dni roboczych Darmowa!
Odbiór osobisty - sklep Katowice 1-3 dni roboczych, prosimy umówić się na odbiór Darmowa!

* Dla zakupów powyżej 199,00 zł darmowa wysyłka!

Całkowity czas oczekiwania na zamówienie = czas przygotowania zamówienia + czas wysyłki.

Podane terminy dotyczą dni roboczych (poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).


Odbiór osobisty zamówień w Katowicach już możliwy! Serdecznie zapraszmy!

Sklep NaMedycyne Shop

Medyków 3D (obok Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w dzielnicy Ligota)

40-751 Katowice (tel. kontaktowy 514 445 541)

Zobacz także

W tym tygodniu polecamy

Podobne produkty

Produktów w tej samej kategorii: 16